57 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK Świdnica – regulamin

przez , 02.lut.2017, w Turystyka rowerowa

Witam

1 lutego pojawił się regulamin 57 Zlotu p.t.kol. w Świdnicy, który odbędzie się w dniach 10-18 czerwca br.

I. PATRONAT HONOROWY
● Prezydent Świdnicy – Beata Moskal – Słaniewska
● Starosta Świdnicki – Piotr Fedorowicz
● Prezes Zarządu Głównego PTTK – Roman Bargieł –
● Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK – Waldemar Wieczorkowski.

II. PATRONAT MEDIALNY
● w trakcie uzgodnień

III. ORGANIZATORZY
● Oddział PTTK w Świdnicy
● Świdnickie Koło PTTK „KOŁO ŚLĘŻY” na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

IV. PARTNERZY I SPONSORZY
● Urząd Miejski w Świdnicy
● Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
● Starostwo Powiatowe w Świdnicy
● Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy
● Lokalna Organizacja Turystyczna w Świdnicy
● DAMAR Dariusz Nowaczyński

V. KOMITET ORGANIZACYJNY
● Komandor Zlotu: Tadeusz Niedzielski.
● Z–ca komandora: Danuta Nowicka.
● Z–ca komandora: Sławomir Chudy.
● Koordynator z ramienia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK: Michał Raczyński.
● Skarbnik: Mariola Wittig.
● Kierownicy tras: Krzysztof Anklewicz, Sławomir Chudy, Tadeusz Gonet, Paweł Kurant, Andrzej Szymaniuk.
● Logistyka/Biuro Zlotu: Małgorzata Anklewicz, Bolesław Borkowski, Paulina Chudy, Alicja Matysik, Artur Pacek, Iwona Pacek, Andrzej Urbaniak, Gabriela Werle.
● Weryfikacja odznak kolarskich: Marian Kotarski.
● Weryfikacja KOP: Michał Raczyński.

VI. CELE ZLOTU
● Promocja województwa dolnośląskiego wśród turystów z Polski i z zagranicy.
● Ukazanie walorów krajoznawczych i przyrodniczych Ziemi Świdnickiej oraz ościennych powiatów.
● Krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności turystycznych.
● Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy czynnego wypoczynku.
● Propagowanie turystyki rodzinnej.
● Wymiana doświadczeń turystów i kadry PTTK, umacnianie więzi koleżeńskich.
● Doskonalenie wiedzy i umiejętności przodowników turystyki kolarskiej.
• Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się turystów na trasach rowerowych.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU
● Zlot odbędzie się w dniach od 10 do 18 czerwca 2017 r. w Świdnicy.
● Główna baza Zlotu – Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
● Warunkiem przyjęcia na Zlot jest przesłanie w terminie do 15 kwietnia 2017 r. kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z dołączoną czytelną kserokopią lub skanem przelewu należnej opłaty, obejmującej wpisowe i zamówione świadczenia, na adres: – Oddział PTTK w Świdnicy, 58–100 Świdnica, ul. Długa 33 z dopiskiem „57. Zlot PTKol.” – lub na adres e-mail: 57zlotswidnica@gmail.com
● Wpłaty należy dokonać na rachunek: BGŻ BNP PARIBAS 10160014621025456550000001 z adnotacją w tytule płatności: „57. Zlot PTKol.”
● Zgłoszenia będą przyjmowane w kolejności ich nadsyłania (ilość miejsc ograniczona – 514).
● Zgłoszenia po terminie, tj. po 15 kwietnia 2017 r. będą przyjmowane tylko w miarę wolnych miejsc za dodatkową opłatą 20 zł.
● Uiszczona kwota wpisowego w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi.
● W przypadku pisemnego zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji z udziału w Zlocie najpóźniej do 31 maja 2017 r., organizator zwraca 70 % dokonanej opłaty na wskazany rachunek bankowy.

IX. WPISOWE
● Honorowy Członek PTTK – honorowy Przodownik Turystyki Kolarskiej – bezpłatnie
● Honorowy PTKol. z ważną legitymacją członkowską PTTK – 60 zł
● Przodownik Turystyki Kolarskiej z ważną legitymacją PTTK – 70 zł
● Osoby towarzyszące z ważną legitymacją PTTK – 90 zł
● Dzieci do lat 10 – 50 zł
● Pozostali uczestnicy – 110 zł
● Dodatkowa opłata za kurs dla kandydatów na PTKol. – 120 zł
● W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: – pamiątkowy, metalowy znaczek zlotowy, – koszulkę zlotową, – zwiedzanie z przewodnikiem zabytków Świdnicy: Katedra, rynek i wieża ratuszowa, Kościół Pokoju, Muzeum Dawnego Kupiectwa, – ofertę kulturalno – rekreacyjną, – upominki konkursowe, – materiały krajoznawcze i informacyjne, – identyfikatory zlotowe (osobisty i do roweru), – mapę z trasami zlotowymi, – odcisk okolicznościowej pieczęci zlotowej, – odcisk pieczęci poświadczającej premię 30 pkt KOT za udział w Zlocie przez minimum 3 dni.
● Ponadto organizator zapewnia każdemu uczestnikowi nieodpłatnie: – mapę z trasami zlotowymi, – identyfikatory zlotowe (osobiste i na rower).

X. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
● Hotel Sportowy – Świdnica, ul. Śląska 31; – pokoje 2, 3 – osobowe z łazienką osobowe z łazienkami; cena 30 zł/os.
● Dom Wycieczkowy ŚOSiR – Świdnica, ul. Śląska 37; – pokoje 2, 3 – osobowe z łazienkami; cena 30 zł/os.
● Internat Zespołu Szkół Mechanicznych – Świdnica, ul. Sikorskiego 41; – pokoje 2, 3 – osobowe z łazienką – cena 30 zł/os.
● Schronisko Młodzieżowe – Świdnica, ul. Kanonierska 3; – pokoje 2, 4, 5 – osobowe (łazienki ogólnodostępne na piętrach); cena 30 zł/os.
● Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Świdnica, ul. Wałbrzyska 58; – mieszkanie 2-pokojowe (6 miejsc) z kuchnią i łazienką – cena 30 zł/os.
● Camping ŚOSiR – Świdnica, ul. Śląska 31; 15 stanowisk dla kamperów z przyłączem elektrycznym, 200 miejsc na polu namiotowym.
● Uwaga! Wszystkie wymienione powyżej miejsca noclegowe są w wyłącznej gestii organizatora Zlotu. W ww. obiektach nie ma możliwości indywidualnej rezerwacji miejsc.

XI. DODATKOWA OFERTA KRAJOZNAWCZO – KULTURALNA
● Autokarowe wycieczki krajoznawcze – AWK Uwaga! Uczestnicy Zlotu wskazują w karcie zgłoszenia i opłacają wybraną wycieczkę
AWK1 – 12 czerwca: Świdnica ->Jaskinia Niedźwiedzia ->Twierdza Kłodzka -> Świdnica Wyjazd z parkingu przy OSiR: godz. 8:00 Powrót do Świdnicy: godz. 16:00 80 zł/os (przejazd, bilety wstępu, przewodnik, ubezpieczenie)
AWK2 – 13 czerwca: Świdnica -> Wrocław (Panorama Racławicka, Ostrów Tumski, Starówka)-> Świdnica Wyjazd z parkingu przy OSiR: godz. 8:00 Powrót do Świdnicy: 16:00 59 zł/os (przejazd, bilety wstępu, przewodnik, ubezpieczenie)
AWK3 – 14 czerwca: Świdnica -> Wambierzyce -> Szczeliniec -> Polanica Zdrój-> Świdnica Wyjazd z parkingu przy OSiR: godz. 8:00 Powrót do Świdnicy: 16:00 42 zł/os (przejazd, bilety wstępu, przewodnik, ubezpieczenie)
AWK4 – 16 czerwca: Świdnica -> Adršpach-> Broumov-> Świdnica Wyjazd z parkingu przy OSiR: godz. 8:00 Powrót do Świdnicy: 16:00 86 zł/os (przejazd, bilety wstępu, przewodnik, ubezpieczenie)
● Oferta kulturalna miejskich instytucji kultury

XII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
● Okazanie przy rejestracji ważnej legitymacji PTTK z opłaconą składką członkowską za 2017 r.)/ ważnej legitymacji przodownika turystyki kolarskiej PTTK/dokumentu tożsamości (dotyczy osób niezrzeszonych w PTTK).
● Przestrzeganie postanowień regulaminu Zlotu, zasad ruchu drogowego, przepisów porządkowych, p.poż., a także postanowień kierownictwa Zlotu.
● Przestrzeganie ciszy nocnej zgodnie z regulaminem danego obiektu.
● Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego.
● Noszenie w widocznym miejscu identyfikatora zlotowego oraz zamontowanie dodatkowego identyfikatora przy rowerze.
● Poszanowanie mienia organizatora oraz współuczestników Zlotu.
● Uczestnicy, którzy nie są członkami PTTK lub nie posiadają opłaconej składki za rok 2017 zobowiązani są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas Zlotu we własnym zakresie.
● Uczestnicy przechowują rowery wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
● Przodownikowi Turystyki Kolarskiej może towarzyszyć tylko jedna osoba nie posiadająca uprawnień, co należy zaznaczyć w zgłoszeniu.
● Zgłoszenie osoby towarzyszącej powinno być dokonywane wyłącznie ze zgłoszeniem przodownika.
● Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Zlocie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
● Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność.
● Organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas Zlotu.
● W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu Zlotu oraz zasad kulturalnego zachowania się na trasach lub w miejscu zakwaterowania, kierownictwo Zlotu zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z imprezy.
● Uczestnikom Zlotu zaleca się jazdę w kasku ochronnym.
● Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Zlotu.
● Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa Zlotu.
● Kurs na przodownika turystyki kolarskiej odbędzie się w przypadku zgłoszenia się co najmniej 10 uczestników. Zakres szkolenia i tematyka zagadnień do egzaminu znajdują się na stronie internetowej Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Dla uczestników kursu zarezerwowano zakwaterowanie w Domu Wycieczkowym OSiR. Rozpoczęcie kursu – 09 czerwca 2017 r. /piątek/ o godz. 9:30. Uczestnik kursu przesyła Kartę zgłoszenia kandydata na kurs łącznie z Kartą zgłoszenia na Zlot.

XIV. RAMOWY PROGRAM ZLOTU

10 czerwca 2017 – sobota

od 9.00 – przyjmowanie uczestników w biurze Zlotu: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35
14.00 – zwiedzanie Muzeum Dawnego Kupiectwa
16.00 – 18.00 obiadokolacja
17.00 – 19.00 zwiedzanie Katedry, rynku oraz wejście na wieżę ratuszową (grupa I/10)
17.00 – 18.00 zwiedzanie Kościoła Pokoju (grupa II/10)
18.30 – 20.00 Poznajmy się przy turystycznych śpiewankach – OSiR
20.00 – wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)

11 czerwca 2017 – niedziela

7.00 – 9.00 – śniadanie
11.00 – otwarcie 57. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK
12.00 – wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze: TRASA SPACEROWA, TRASA ŚLADAMI KRZYŻY POKUTNYCH A
14.00 – zwiedzanie Muzeum Dawnego Kupiectwa
16.00 – 18.00 obiadokolacja
17.00 – 19.00 zwiedzanie Katedry, rynku oraz wejście na wieżę ratuszową (grupa I/11)
17.00 – 18.00 zwiedzanie Kościoła Pokoju (grupa II/11)
19.30 – wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)
20.00 – Świdnicka biesiada przy ognisku – OSiR

12 czerwca 2017 – poniedziałek

7.00 – 9.00 – śniadanie
8.00 – autokarowa wycieczka krajoznawcza AWK1
9.15 – wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze: TRASA ŚLĘŻAŃSKA A + B
16.00 – 18.00 obiadokolacja
17.00 – 19.00 zwiedzanie Katedry, rynku oraz wejście na wieżę ratuszową (grupa I/12)
17.00 – 18.00 zwiedzanie Kościoła Pokoju (grupa II/12)
18.30 – 20.00 Pokaz i nauka zumby – OSiR
20.00 – wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)

13 czerwca 2017 – wtorek

7.00 – 9.00 – śniadanie
8.00 – autokarowa wycieczka krajoznawcza AWK2
9.15 – wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze: TRASA ZABYTKI TECHNIKI A + B
16.00 – 18.00 obiadokolacja
17.00 – 19.00 zwiedzanie Katedry, rynku oraz wejście na wieżę ratuszową (grupa I/13)
17.00 – 18.00 zwiedzanie Kościoła Pokoju (grupa II/13)
18.30 – 20.00 Zdrowy i bezpieczny rowerzysta – OSiR
20.00 – wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)

14 czerwca 2017 – środa

7.00 – 9.00 – śniadanie
8.00 – autokarowa wycieczka krajoznawcza AWK3
9.15 – wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze: TRASA ZAMKI I PAŁACE A + B
16.00 – 18.00 obiadokolacja
17.00 – 19.00 zwiedzanie Katedry, rynku oraz wejście na wieżę ratuszową (grupa I/14)
17.00 – 18.00 zwiedzanie Kościoła Pokoju (grupa II/14)
18.30 – 20.00 Gra miejska
20.00 – wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)

15 czerwca 2017 – czwartek (Boże Ciało)

7.00 – 9.00 – śniadanie
9.15 – wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze: TRASA WIDOKOWA
16.00 – 18.00 obiadokolacja
18.00 – 19.30 narada prezesów kół i klubów
18.30 – 20.00 Kocham Świdnicę, kocham Dolny Śląsk
20.00 – wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)

16 czerwca 2017 – piątek

7.00 – 9.00 – śniadanie
8.00 – autokarowa wycieczka krajoznawcza AWK4
9.15 – wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze: TRASA ŚLADAMI KRZYŻY POKUTNYCH B
16.00 – 18.00 obiadokolacja
19.00 – uroczyste zakończenie 57. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK
20.30 – Pożegnanie ze Świdnicą – OSiR

17 czerwca 2017 – sobota

7.00 – 9.00 – śniadanie
9.15 – wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze: TRASA MILITARNA A + B
16.00 – 18.00 obiadokolacja

18 czerwca 2017 – niedziela

7.00 – 9.00 – śniadanie
do 11.00 – wyjazd uczestników Zlotu.

18 czerwca 2017 – niedziela 7.00 – 9.00 – śniadanie do 11.00 – wyjazd uczestników Zlotu. Do zobaczenia na Zlocie! Biuro Zlotu Tadeusz Niedzielski /Komandor Zlotu/

 

 

Polecam zapoznać się ze stroną internetową zlotu, która jest na bieżąco aktualizowana i świetnie przygotowana 57zlotswidnica.pl

Źródło:
57zlotswidnica.pl

Shcopek

:, , , , , , ,

Odpowiedz

Szukasz czegoś?

Użyj poniższego formularza:

Nadal nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zostaw komentarz w notce, lub skontaktuj się z nami a zajmiemy się tym.

Blogroll

Kilka bardzo polecanych stron...